• stosowanie leków powodujących relaksacje mięśni
• infekcje skóry
• zaburzenia krzepnięcia.
• nadwrażliwość na składniki preparatu (albuminy ludzkie)
• zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (miastenia gravis, zespół Lamberta Eatona)
• ciąża, okres laktacji
• stosowanie poniżej wymienionych leków lub okres do 1 tygodnia od ich odstawienia:
aminoglikozydy (streptomycyna, gentamycyna, amikacyna, kanamy-cyna itp.), aminochinolony (chlorochina, hydroksychlorochina), D-penicylamina (Cuprenil), cyklosporyna, tubokuraryna, pankuronium, galamina, sukcynylocholina, linkomycyna, tetracyklina.